Fakturor


Rudskogens Ryttarförening använder sig av fakturering för ridavgifter och medlemsavgift.

Så se till att vi har rätt mailadress till dig så att fakturan hamnar rätt!


Vid frågor om fakturor maila ekonomi@rudskogen.se

Fakturaintervall höstterminen 


I slutet på terminen skickas en faktura ut för de tre första lektionerna på nästa terminen. Anledningen till att fakturan kommer då är att instruktörerna ska kunna planera för nästa termin och se över om grupperna ska göras om.


Period v. 34- 36
Faktura skickas vecka 26

Period v. 37-40

Faktura skickas ut under vecka 31

Period v. 41-46
Fakturan skickas ut under vecka 35

Period v. 47-51
Fakturan skickas ut under vecka 40

Reservation för vårterminen
Skickas ut i början av december

Tänk på att ange OCR-nummer eller fakturanummer på er betalning. 


Vill du betala hela terminsavgiften på en gång? Kontakta vår kassör ekonomi@rudskogen.se 

Vad händer om fakturan inte blir betald i tid?


1. Påminnelse nummer 1
Vi skickar ut en betalningspåminnelse för att påminna att betalningen är
försenad. 


2. Påminnelse nummer 2 

Vi skickar ut ännu en betalningspåminnelse och i denna påminnelse är det även en påminnelseavgift på 60 kronor som tillkommer.


3. Inkasso
Om vi fortfarande inte fått betalning från dig efter steg 1 och 2 kommer ärendet att gå vidare till ett inkassobolag. Inkassobolaget har rätt att ta ut en avgift på 180 kronor som läggs på din befintliga skuld.


4. Kronofogden
Om fakturan fortfarande inte är betald går ärendet till Kronofogden. Även kostnaden för detta, på 300 kr, läggs på befintlig skuld. Om Kronofogden fastslår skulden kan den drivas in exempelvis via löneutmätning. Blir det ett ärende hos Kronofogden kommer även en betalningsanmärkning att uppstå. 

unsplash